הקמת גן לנופלים באריאל

במסגרת הטיפול שלנו בהנצחת הנופלים בערים השונות ברחבי הארץ התקיימה היום פגישה של הארגון בהשתתפות אלי בן שם יו"ר הארגון יחד עם אליהו שבירו ראש עיריית אריאל.

בפגישה סוכם באופן עקרוני להקים גן נופלים במרכז העיר להנצחת נופלי העיר. גני זיכרון והנצחה בערים השונות הנם גנים המנציחים את זכרם של חללי מערכות ישראל. גנים אלו מהווים הנצחה פעילה ומשמשים מוקד לפעילותם של בני נוער ומשפחות אשר נופשים בחיק הטבע ובכך משמשים הגנים כגלעד חי נושם ומוריק לכל השנה ומזכירים לכולם את בנינו ובנותינו אשר ציוו לנו את החיים בצד השכול.

מפעל הנצחה חשוב זה הנו ביטוי הולם ומכובד של ראשי הערים ויש בו משום המחשת הוקרת העיר לבניה הנופלים. בנוסח ה"יזכור" מופיע הביטוי "יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים ...." הפריחה המתחדשת מדי שנה מהווה סמל המדגיש את החיים הצעירים שנגדעו במיטב פריחתם.

הגן והצמחייה משמשים סמל להנצחת הנופלים להנצחה וקידוש החיים המתחדשים והנמשכים, דווקא ההמשכיות של הטבע, מהווים את המסגרת של הרצון לשמר את מי שחייו הוקרבו למען המולדת. בנוסף סוכם בפגישה באופן עקרוני על הקמת חדר הנצחה להנצחת נופלי העיר אריאל.