חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014 לידיעתכם ולתשומת לבכם:

ביום 18.6.2014 פורסם ברשומות חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 13), התשע"ד-2014 (להלן: "התיקון לחוק"). להלן עיקרי התיקון לחוק:

על פי סעיף 6 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 (להלן: "חוק חופשה שנתית") עובד רשאי לממש יום אחד מימי החופשה במועד שיבחר

 ויום אחד באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש לפחות.

בין הימים המנויים בתוספת מצויים, בין היתר, ערבי חג, פורים, ל"ג בעומר, צום תשעה באב, ערב חג המולד,

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור, יום ירושלים והאחד במאי.

סעיף 4 לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק יום הזיכרון") קובע, 

כי קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון. "קרוב משפחה" מוגדר

 בסעיף כ-הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות.

על פי התיקון לחוק, יתווסף לימים המופיעים בתוספת לחוק חופשה שנתית כמפורט לעיל, 

יום האזכרה הפרטית של "קרוב משפחה", כהגדרתו לעיל, שהינו חלל מערכות ישראל או מי שנפטר כתוצאה מפגיעת איבה.