מפגש אחים צעירים

במסגרת פעילות הארגון לחיזוק והרחבת הקשר עם האחים הצעירים התקיים מפגש ייחודי ומרגש של אחים צעירים בתל אביב.

האחים שעצרו לשעה קלה את שגרת חייהם באו למפגש חברתי של ביחד, של העצמה, של היכרות, והתודעות זה לזה.

אנו בארגון רואים חשיבות רבה לצירוף האחים שהנם חלק בלתי נפרד ממשפחת השכול, ראשית על מנת לנסות לתת מענים לצרכים הייחודיים שלהם, וכמי שימשיכו וישמרו את מפעל ההנצחה והנחלת המורשת.