עזרה לזולת בעת אשפוז בבית חולים / מוסד שיקומי

שמחה לבשר כי אגף משפחות עדכן את נושא עזרה לזולת, וכיום מאושרות שעות סיוע בידי הזולת באמצעות חברות סיעוד על ידי מטפל מקומי גם בעת אשפוז בבית חולים.

הסיוע יינתן לתקופה שאינה עולה על 30 יום, מיום האשפוז בפועל ובהיקף מכסת שעות שאושרה. 

מועד תחילה: 1.11.2017