שרות V.I.P - לרווחת משפחות שכולות היוצאות לחו"ל

הארגון הגיע להסדר עם רשות שדות התעופה לגבי טיפול רגיש ומיוחד במשפחות השכולות בעת התור לבידוק הבטחוני בנמל התעופה בן גוריון לפיו המשפחות פטורות מעמידה בתור לבידוק הבטחוני. ההסדר ינתן למציגי תעודת הורה שכול או חבר הארגון.  מודגש, כי הפטור אינו משחרר מן הבידוק הבטחוני, אלא נועד להקל ולחסוך מן המשפחות השכולות את ההתנה לבידוק.

על מנת לקבל את השרות יש  להעביר למשרדי הארגון שלושה ימים קודם לטיסה  את הפרטים הבאים: שם ושם משפחה באנגלית, מספר דרכון, לאום, תאריך הטיסה ומספר הטיסה.

האמור אך ורק לטיסות יוצאות מהארץ