אשקלון

פרטי הסניף

יושב ראש
דניאל אזולאי
כתובת
רחוב הגבורה 7 אשקלון מרכז נפתי ת.ד. 9197 מיקוד 78190
טלפון
פקס