קרית ים

פרטי הסניף

יושב ראש
שלום ביטון
כתובת
משה שרת
נייד