שרים בשכונה 2017: תמונות מערב תרבותי וקסום של שירה בציבור וארץ ישראל היפה

שרים בשכונה 2017: תמונות מערב תרבותי וקסום של שירה בציבור וארץ ישראל היפה - עם אפי נצר - שירה בציבורHaya Arad Yonai, חיה ארד הסולנית המיתולוגית ולהקת "קולות חיפה" (עובדי עיריית חיפה) - ובעיקר איתכם שבאתם ושרתם!
צילום: הרצל שפירא Herzie Shapira

שייך לסניף