פגישה עם מערך הנפגעים בצה"ל

במסגרת תוכנית העבודה של הארגון התקיים מפגש של צוות חשיבה משותף ליד לבנים ולמערך הנפגעים.

בשנים האחרונות יחסי הגומלין בין יד לבנים למערך הנפגעים מצויינים, ועדיין במהלך המפגש ביקשנו לרענן, לחזק, ולהעצים את הקשר. לבדוק מה ניתן לשפר בשיתוף הפעולה לטובת ולרווחת חברי הארגון.

בפגישה העלינו נושאים רבים, קיימים וחדשים, והכל לטובת ולמען החברים.

בהזדמנות זו, מודים לשותפים שלנו מהמערך על הליווי, הנוכחות והתמיכה למשפחות כל ימות השנה, גם בארועים שמחים ולא רק בטקסים ובארועי זיכרון.

Printer Friendly, PDF & Email