פרוייקט ההנצחה הארצי להנצחת הנופלים

קיימנו פגישה עם נציגים בכירים ממשרד החינוך השותפים שלנו לפרוייקט ההנצחה הארצי.

בשנת העבודה 2020 נמשיך להפעיל את תכנית ההנצחה הארצית שהינה מיזם משותף של ארגון יד לבנים, משרד החינוך והמכללות האקדמיות לחינוך. תכנית זו מקיימת את פעילותה זו השנה העשרים ושתיים.

עד היום תכנית זו הנציחה אלפי חללי צה"ל, באמצעות ארבעת אלפים פרחי הוראה וכעשרים אלף תלמידים. למרות המספר הגבוה של המשתתפים בתוכנית המעגלים בהם תכנית זו נגעה גדולים בהרבה מהמספרים האלו. הם נוגעים במשפחות הנופלים, אנשי חינוך, הרשויות המקומיות והקהילה כולה.

פעילות ההנצחה פרוסה לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל, לרבות הנצחה של בני העדה הדרוזית, הבדואית, פריפריה ואף נעשית על-ידי סטודנטיות בסמינרים חרדים. בשנת 2020 אנו מתכננים לבצע כ-500 פעולות הנצחה באמצעות כ-250 פרחי הוראה וכ-3000 תלמידים. התוכנית החינוכית כוללת הכנת אלבומי הנצחה (450) וכן יוזמות חינוכיות הנעשות במסגרות כיתתיות (כ 50 כיתות) "זוכרים חיים".

ארגון יד לבנים הוא הארגון היציג להנצחת חללי מערכות ישראל והנחלת מורשתם וככזה פועל למען הנחלת מורשת חללי צה"ל במערכת החינוך מאז היוסדו באמצעות פעילות הארגון ופעילות סניפי הארגון בכל רחבי הארץ מדן ועד אילת. הארגון שותף ב"מיזם המשותף" החשוב והערכי הזה עם משרד החינוך בהפעלת תכנית ההנצחה זו השנה ה-22. בכל סוף שנת פעילות מתקיימים אירועי סיום שנת פעילות מרגשים בכל מקום, גם הם לטובת הנצחת חללי מערכות ישראל ומופקים כ-200 ספרי הנצחה בכל סניף ,כל ספר מופק ב שלושה העתקים. פעילות ההנצחה והנחלת מורשתם של יקירינו הינה יעד ראשון ומרכזי בתוכנית העבודה של הארגון נמשיך ונקדם אותה בארגון ובסניפי הארגון.

Printer Friendly, PDF & Email